B1. Truy cập link để Yêu cầu giặt sấy: https://www.y.piena.vn  Nếu là Smart Phone  Giao diện sẽ hiện ra như sau: Nếu là Máy tính – Giao diện sẽ hiện ra như sau: Sau khi hoàn thành yêu cầu giặt sấy, nhân viên bên cửa hàng sẽ chủ động gọi là và đến nhận quần áo về […]